Allmänna tillställningar med över 500 personer förbjuds fram till 31.7.2020.
Tyvärr betyder detta att Tomatkarnevalen 2020 inte kan ordnas som planerat. Karnevalen kommer tillbaka 1-3.7 2021 med dunder och brak!