Tomatkarnevalen är snart här! Här kommer några tips åt dig som besökare.

 

  1. Det kan bli trångt om parkering under karnevalen. Samåk gärna med någon! Allmänna parkeringsplatser hittas på följande ställen: Närpes stadshus, Dynamohuset, Parken på norra och södra sidan och Nybrovägen 11 (f.d bageritomten)
  2. Närpesvägen stängs av på fredag 7.7 kl 8:00. En omfartsväg skapas genom centrum via parkvägen och Åvägen.
  3. Vid turistinfon på Närpes torg hittar du vattenstation, första hjälp och funktionärer. Där kan du också få hela programmet i pappersform.

 

Tomatkarnevalen is almost here. Some tips for attenders:

  1. Parking lots can get crowded during the event. Share transportation, if possible! Public parking spaces are located in the following places: Närpes Town Hall, Dynamo House, the Park (north and south sides) and Nybrovägen 11 (former bakery lot).
  2. Närpesvägen is closed off on Friday 7.7 at 8 o’clock in the morning. A bypass route will go through the city centre using Parkvägen and Åvägen.
  3. At the tourist information center in Närpes town square you will find a water station, first aid and staff. There you can also fetch the entire programme in paper form.