English information below.

Sista ansökningsdagen är 31.3.2023.

Varje år skickas mängder med förfrågningar om att få uppträda på tomatkarnevalen in åt arrangörerna. Detta skapar en hård konkurrens och innebär ett stort pussel att bygga för arrangörerna. För att förbättra förutsättningarna för konst och kulturaktörer och för arrangörerna att planera en så bra karneval som möjligt testar vi i år därför ett nytt koncept med denna ansökan. Ansökan riktar sig till amatörer och professionella aktörer både lokalt och från andra orter.  En arbetsgrupp kommer att läsa igenom era ansökningar och välja ut ett begränsat antal programpunkter av varierande konstform och stil för att skapa ett så mångsidigt och trevligt program som möjligt för karnevalsbesökarna. Kanske just du får möjligheten att uppträda på Tomatkarnevalen 2023!

Är du en lokal aktör som ordnar program i egen regi utanför programområdet men tycker din programpunkt ändå hör ihop med tomatkarnevalen? Ex idrottsmatcher, utställningar, föreställningar, jippon etc. Skicka in info om detta till så kan vi eventuellt plocka med er programpunkt i det officiella tomatkarnevalsprogrammet samtidigt som arrangörerna kan ta ditt program i beaktande vid planering av evenemanget.

 

English

Open Call for Tomatkarnevalen 2023

The closing date for applications is 31 March 2023.

Every year, many requests to perform at the tomato carnival are sent to the organisers. The competition is fierce and the organisers have a big puzzle to assemble. In order to improve the possibilities for performers and artists and for the organizers to plan as good an event as possible, this year we are testing a new concept with this application. This open call is aimed at amateur and professional acts both locally and from other regions. A team will review all applications and select a limited number of applications of varying art forms and styles to create a diverse and enjoyable programme for the carnival visitors. Perhaps you will be the one chosen to get the opportunity to perform at the Tomato Carnival 2023!

Are you a local actor arranging your own program outside the main program area but think your program is connected to the tomato carnival? E.g. sports matches, exhibitions, shows or other types of entertainment. Submit information about this to and we may be able to include your program in the official tomato carnival programme as well as allowing the organisers to consider your program when planning the event.