Kyro älv, Österbottens Mississippi, rinner från Seinäjoki ut i Bottenviken genom

den lilla byn Kvevlax som ligger strax utanför Vasa. Det var i detta gränsland

mellan landsbygd och stad, finskt och svenskt och religiöst och sekulärt som

den finlandssvenska artisten Månskensbonden växte upp bland mopeder, bönehus och indiemusik.

 

Markus Bergfors blev Månskensbonden efter att ha tagit flyttlasset fram och

tillbaka över bottenviken en gång för mycket. Flängandet skapade ett behov att

utforska den egna identiteten och efter att enbart skrivit på engelska innan, så

letade han sig tillbaka till den österbottniska landsbygdssvenskan som han växt

upp med. Liksom en älvs översvämning spränger dess konstgjorda vallar, kom

återgången till barndomsspråket att öppna upp för Månskensbonden att skriva

om både förträngda och ständigt närvarande minnen, smärtsamma som behagliga