English below.

Marknadsförsäljare sökes till Tomatkarnevalens marknad

Den 7-8 juli 2023, ordnas marknad i samband med Tomatkarnevalen dit vi nu söker marknadsförsäljare och matförsäljare.
Marknaden ordnas fredag och lördag 7-8.7.2023
Försäljning pågår fredag kl 16-22 och lördag kl 9-17

Priser

Företag 4x4m 80€ / 2x3m 60€
Föreningar 4x4m 50€ / 2x3m 40€
El tilläggskostand på 15€ för max tre vägguttag som används för t.ex. ett kylskåp, en stekplatta och en fritös. Behöver man fler än tre vägguttag tillkommer en kostnad på 30€/ extra uttag. Fråga efter pris om ni behöver kraftström.
Priserna är för två dagar. Du kan enbart boka båda dagarna.
Ansökning till plats på marknaden tas emot fram till 30.4.2023. Ansökan görs via länkarna här nedan. Det är två olika formulär en för marknadsplats och en för marknadsplats för försäljning av varm mat.

Ansök om marknadsplats

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGSCY2I-cAPUPBl2ODtXF032PgY0OYlJDQnLUNIwdxfcRchw/viewform?usp=sf_link

Ansök om plats för försäljning av varm mat

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez6UUW2MZ_gehOCUORNpoxbvSWyV1EPeOnQ2q1JiO1KaSI1Q/viewform?usp=sf_link

Antalet marknadsplatser är begränsade eftersom marknaden ordnas på ett avgränsat område. För att förbättra förutsättningarna för försäljarna och för att möjliggöra för arrangörerna att planera ett mångsidigt utbud så prövar vi i år på att ha en ansökningsblankett.. En arbetsgrupp kommer att läsa igenom ansökningar och välja ut ett begränsat antal av varierande former för att skapa ett mångsidigt utbud för karnevalsbesökarna.

 

Market sellers are wanted for the Tomatkarnevalen market.

On 7-8 July 2023, a market will be organized in connection with the Tomatkarneval where we are now looking for market sellers and food sellers.

The market is organized Friday and Saturday 7-8.7.2023
Sales take place Friday 16-22 and Saturday 9-17

Prices

Company 4x4m €80 / 2x3m €60
Compounds 4x4m 50€ / 2x3m 40€
Electricity additional cost of €15 for a maximum of three wall sockets used for e.g. a fridge, a griddle and a deep fryer. If you need more than three wall sockets, a cost of 30€/socket is added.

Prices are for two days. You can only book both days.

Applications for a place on the market are open until 30.4.2023. The application is made via the links below.
Attention! There are two different forms, one for the marketplace and one for the marketplace for the sale of hot food.

Apply for a marketplace

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRgB3qnHxK_fLY4f6i3AopNAqZiMhcUD9_WpR3rvP6aIjciw/viewform?usp=sf_link

Apply for a place to sale of warm food

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewgzRqyelNaS0Jc7w–oloAIda0rCBfJLtmOY6MCXbgYVqig/viewform?usp=sf_link

The number of market places is limited because the market is organized in a limited area. In order to improve the conditions for the sellers and to enable the organizers to plan a versatile offer, this year we are trying to have an application form.. A working group will read through the applications and select a limited number of varying forms to create a versatile offer for carnival visitors.