English below.

Marknadsförsäljare sökes till Tomatkarnevalens marknad!

Tomatkarnevalens marknad ordnas 5-6.7.2024
Försäljning pågår fredag 5.7 kl 16 – 22 och lördag 6.7 kl 9-17

 

Företag 4x4m 80€ / 2x3m 60€.

Föreningar 4x4m 50€ / 2x3m 40€

Priset inkluderar två dagar.

 

El kostar 10 euro (max 3-eluttag). Vid användning av fler än tre el-uttag tillkommer en kostnad på 25 euro per extra uttag.

Ansökan om marknadsplatser tas emot fram till 19.3.2024.
Marknadsplatserna fastställs och tilldelas efter att ansökningstiden tagit slut.

OBS två olika ansökningar, fyll i rätt ansökan!

Länkar till ansökan:

Ansök om marknadsplats för försäljning av varm mat: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdGeHUvktiif4tezH3ulF67ExEtKozGYs3EqhQQ5iW_kz2wA/viewform 

Ansök om marknadsplats: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLvtr5O96al8FUZLaAKj21GQ5135CsOI0vAsjW8cWDKi3AhQ/viewform?usp=sf_link

 

English

Market salesperson wanted for the Tomato Carnival market!

The Tomato Carnival market will be held on 5-6 July 2024.
Sales will take place on Friday 5 July from 16:00 to 22:00 and on Saturday 6 July from 9:00 to 17:00.

Companies: 4x4m – 80€ / 2x3m – 60€.
Associations: 4x4m – 50€ / 2x3m – 40€
The price includes two days.

Electricity costs 10 euros (maximum of 3 power outlets). Use of more than three power outlets will incur an additional cost of 25 euros per extra outlet.

Applications for market spaces are accepted until 19 March 2024.
Market spaces will be determined and assigned after the application period has ended.

Note: Two different applications, please fill in the correct application!

Links to the applications:

Apply for a market space for the sale of warm food: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeppMkA33pR2qN91AnpQ6n_GXLYOJUKl3e2-JVVQpuTwvGZ1w/viewform?usp=sf_link

Apply for a market space: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8eA4v_R8fBlxhg4tToz_Hf3IQ_EVdhI4WEjXwcUCsEqIHIQ/viewform?usp=sf_link